Interests / Andrzej Sapkowski - povídky / Události v Mischief Creek


Události v Mischief Creek 

Andrzej Sapkowski

 

Na mrtvolu narazili znenadání, neočekávaně, vykoukla na ně náhle černými očními důlky zpoza keře jalovce. Z uschlého stromu, se kterým, jak se zdálo, tvořila jeden celek. Na první pohled to vypadalo – jako kdyby člověk a strom umřeli společně. Současně. Jako kdyby srostli ve chvíli smrti. Jason Rivet se silně zachvěl. Samozřejmě, opravil se v myšlenkách, to nemohla být pravda, to společné umírání. Strom byl bílý, téměř zbavený větví, pokroucený, strupatý, zmrzačený, rozetnutý velikou puklinou – bylo jasné, že uhynul už dávno, hodně dávno. Člověk, jehož ostatky byly ke stromu přibity, zemřel později. Také dávno, ale později. „K čertu…“ začal Adam Stoughton, ale zmlknul. Strýček William si odplivnul a předklonil se v sedle. Důstojný otec Maddox se nepohnul, ani se neozval. Abiram Thorpe seskočil z koně, opatrně se přiblížil, rozhrňujíc jalovec hlavní muškety. Popošel a stanul vedle Izmaela Sassamona. Zeptal se na něco, Indián odpověděl krátce a hrdelně. Lebka trupu, oddělena od zbytků kostry, byla naražena na větev ve výšce asi šest stop nad zemí. Pod lebkou, asi o stopu níže, byla přibita hruď, zpráchnivělé dřevěné klíny trčely mezi mechem obrostlými žebry. Jedna ruka, téměř rozdrcená, visela u klíční kosti. Druhá – společně s pánví, steheními kostmi, holeněmi a zbytkem drobnějších kůstek spočívala, tvoříc kopeček, u podnoží uschlého stromu. „Rudokožci,“ řekl s odporem konstábl Henry Corwin. „To je práce divochů.“ „Izmael tvrdí, že ne“ – odporoval Abiram Thorpe. „Mám pravdu, Izmaeli?“ „Ne, Mohawk,“ promluvil hrdelně Indián. „Ne Seneka. Ne Mohykán. Ne Lenni Lenape.“ „On sám je rudokožec,“ vyprsknul konstábl, stejně kecá. Křesťan by nezneuctil ostatky takovým způsobem. A dal bych za to krk, že ho přibíjeli zaživa. Co myslíte, pane Thorpe? Vy přece umíte číst stopy stejně dobře jako divoši, promiňte mi to přirovnání…“ „Jaké stopy,“ zavrčel lovec. „Už je to staré. Musí tu být už dlouho…“ „Za časů války krále Filipa,“ ozval se Adam Stoughton, „nebyla nouze o mrtvoly, nebylo nic divného narazit v křoví na kostru. Myslíš, Abirame, že tenhle tu taky visí od sedmdesátého pátého?“ 

Přeložil Roman Sochor z internetového knihkupectví MORDOR Povídka vyjde v Ikarii tento rok.