ABOUT ME


INTERESTS

FAVORITES DOWNLOAD

Takže teď něco o mně. Narodil jsem se jednoho stále ještě slunečného říjnového odpoledne v blíže nespecifikovaném městě v srdci Hané a v tomto městě stále ještě trávím většinu času. Po absolvování školky jsem byl, jak už to tak bývá, svými rodiči přihlášen na jistou blíže nespecifikovanou základní školu. Krásné roky mládí ubíhaly a když jsem se, stejně jako několik mých dalších spolužáků, rozhodoval, jestli pokračovat dále zde, nebo pro jistotu přestoupit již nyní na nějakou školu střední, rozhodnul jsem se pro druhou možnost. A proto jsem od září následujícího roku začal navštěvovat blíže nespecifikované Gymnázium Jiřího Wolkra. Studium na této škole patřilo k nejpohodovějším obdobím mého prozatím nepříliš dlouhého života. Ale, co to budu opisovat, každý středoškolák si to jistě zažil sám, dodám jen, že tyto velmi příjemné roky byly zakončeny maturitou a od tohoto dne jsem se mohl teoreticky pokládat za dospělého. Po úspěšně zvládnutých přijímacích zkouškách na vysokou školu (www.mendelu.cz) jsem tuto začal studovat a jestli mě nevyhodili, studuji ji dodnes.

Napadlo mě, že by se sem nejspíš hodila nějaká fotka. Bohužel, jediná, kterou mám k dispozici je asi tato:).

 Veškeré připomínky, kritiky a nadávky zasílejte .